Nasi Terapeuci

Katarzyna Zacharek – Machowska

Psycholog Uniwersytetu Warszawskiego, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta Metody Tomatisa (Certyfikat uzyskany w Centrum Tomatisa w Luxemburgu), współtwórca studiów podyplomowych ,,Podejście sensoryczne w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju”, wykładowca na Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem i innymi dysfunkcjami rozwojowymi. W ciągu swojej pracy z dziećmi, zdobyła wiedzę i umiejętności w zakresie terapii behawioralnej, pracując pod kierunkiem Moniki Suchowierskiej w Fundacji ,,Krok po kroku” w Warszawie. W pracy z dziećmi z autyzmem, wykorzystywała również elementy wczesnej nauki języka. Obecnie współpracuje z Fundacją na Rzecz Rodzin Dzieci z Autyzmem i Innymi Dysfunkcjami – OKNO w Warszawie, pełniąc funkcję przewodniczącej rady fundacji. Prowadzi warsztaty dla terapeutów z zakresu stymulacji słuchowej i ruchowej we wspomaganiu rozwoju dziecka.

,,Zaczynając pracę z dziećmi kilka lat temu nie sądziłam, że praca ta da mi tak wiele. To dzieci ciągle na nowo uczą mnie spokoju, wytrwałości, spojrzenia z dystansem na wiele spraw. Właśnie z tego powodu nawet wiele godzin dziennie spędzonych na terapii daje dużo radości.”

Marcin Machowski

Psycholog, specjalizacja kliniczna, terapeuta integracji sensorycznej, współtwórca studiów podyplomowych ,,Podejście sensoryczne w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju”, wykładowca na Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie. Autor książki ,,Rodzicu, daj swojemu dziecku czas… czyli dlaczego naszym dzieciom jest trudno w różnych sytuacjach?”.

Obecnie współtworzy nową metodę stymulacji dziecka pod kątem nauki szkolnej. Prowadzi liczne warsztaty i szkolenia dla rodziców i terapeutów z zakresu neuroanatomii i fizjologii systemu nerwowego, terapii ręki, technik wyciszających, integracji odruchów, wykorzystania terapii SI w rozwoju mowy u dzieci, itp. Prowadzi zajęcia z dziećmi pod kątem integracji sensorycznej oraz terapii ręki.

 Zdobyte doświadczenie w różnych ośrodkach terapeutycznych, jak również liczne kursy i szkolenia z zakresu neurologii, fizjologii, fizjoterapii, psychologii i neuropsychologii, stanowią mocną bazę do pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami. 

,,Praca z dzieckiem jest dla mnie czymś szczególnym, wyjątkowym, daje dużo satysfakcji, napełnia mnie pozytywną energią, dając siłę do pokonywania różnego rodzaju trudności. To właśnie od dzieci uczę się najwięcej – szczerości, odwagi, uśmiechu…” 

Anna Kalinecka

Pedagog – specjalizacja opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną. Terapeuta integracji sensorycznej oraz Metody Warnkego, czyli Treningu percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni. Posiada dodatkowe uprawnienia z zakresu terapii ręki – jako formy wspomagania nauki pisania i uczenia się u dzieci w okresie wczesnoszkolnym, a także z obszaru technik wyciszających – jako formy wspomagania dziecka nadruchliwego lub nadwrażliwego. W swojej pracy wykorzystuje przede wszystkim wieloletnie doświadczenie, wiedzę oraz wnikliwą obserwację dziecka, co umożliwia jej zastosowanie odpowiedniej stymulacji. Efekty pracy, czyli zmiany funkcjonowania dzieci, ich lepsze radzenie sobie w życiu codziennym, motywują ją do dalszego działania. Dzięki temu, terapia SI to nie tylko jej praca, ale przede wszystkim pasja.

Barbara Sirko

Pedagog,Terapeuta Integracji Sensorycznej z kilkuletnim stażem, tytuł terapeuty SI otrzymała w 2011 roku w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej z siedzibą w Warszawie, swoje umiejętności pedagogiczne nabywała między innymi w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W swojej pracy zawodowej jako terapeuta SI współpracowała z Przedszkolem Specjalnym nr 208 w Warszawie oraz w Centrum Rozwoju Dziecka  „Małolat” w Ząbkach, koło Warszawy, w 2017 roku została zaproszona przez Stowarzyszenie Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym w Biłgoraju, w celu realizacji projektu „Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej”, prowadziła cykl szkoleń w przedszkolach i szkołach podstawowych w celu szerzenia wiedzy na temat Integracji Sensorycznej, od 2020 roku terapeuta metody neurosensorycznej, którą jest Metoda Tomatisa, obecnie prowadzi Gabinet Terapii Integracji Sensorycznej „Tęcza” w Puławach.

Od 2011 roku związana zawodowo z Centrum Integracji Sensorycznej Niedźwiadek.  

Anna Cejner

Jestem psychologiem (specjalność kliniczna), logopedą, terapeutą SI oraz praktykiem Metody Tomatisa®. Pracuję z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycznej. Uczestniczyłam w licznych kursach i szkoleniach specjalistycznych z zakresu stosowania metody integracji sensorycznej (m.in. w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej PSTIS w Warszawie oraz w Fundacji OKNO u Magdaleny Okrzasy), a także z dziedziny pedagogiki, psychologii behawioralnej, terapii ręki. Najcenniejszym źródłem doświadczenia są dla mnie jednak godziny spędzone na sali z dzieckiem. Stykając się z różnymi trudnościami moich podopiecznych, stale poszerzam swoje umiejętności jako terapeuta. Najwięcej motywacji do pracy i dalszego rozwoju dają mi właśnie dzieci, które pokonują swoje ograniczenia

Julita Ostrowska

mgr fizjoterapii, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej oraz Metody Tomatisa. Pierwsze doświadczenia zawodowe z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi zdobyła jeszcze na studiach podczas praktyk w przedszkolu integracyjnym a następnie w specjalistycznym ośrodku terapeutycznym prowadząc terapie oraz ćwiczenia korekcyjne.

W „Niedźwiadku” prowadzi indywidualną terapię z dziećmi pod kątem integracji sensorycznej oraz terapii ręki wykorzystując także metodę treningu słuchowego Tomatisa. Systematycznie podwyższa swoje kwalifikacje uczestnicząc w kierunkowych kursach i szkoleniach.

„Praca z dziećmi jest wymagająca, ale satysfakcjonująca, szczególnie gdy efekty dostrzegają rodzice a dzieci z niecierpliwością oczekują na kolejne zajęcia.”

Krzysztof Ostrowski

nauczyciel – mgr wychowania fizycznego (absolwent AWF).  Dyplomowany terapeuta integracji sensorycznej oraz certyfikowany trener Motor Skill Learning Academy Switzerland (szwajcarska metoda wspierająca rozwój motoryczny dzieci w wieku 3-10 lat dzięki specjalistycznym programom sportowym). Pedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w różnym wieku, m.in. jako nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca, instruktor sportów zimowych i siatkówki. Posiadane kwalifikacje wykorzystuje praktycznie w trakcie prowadzenia indywidualnych zajęć z zakresu integracji sensorycznej oraz terapii ręki.

„W pracy terapeutycznej staram się łączyć pasję do sportu z wiedzą z zakresu integracji sensorycznej.”

Ewelina Maj

Z wykształcenia pedagog. Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej oraz terapeuta ręki I i II stopnia. Absolwentka szkolenia nt. odruchów wg metody dr Sally Goddard „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP”, a także szkolenia „Bilateralna Integracja (BI) – program szkolny”.

Wiedzę i umiejętności zdobyła na Uniwersytecie Marii  Curie – Skłodowskiej w Lublinie,  Wyższej Szkole Humanistyczno – Pedagogicznej w Łodzi, a także Wyższej Szkole – Edukacja w Sporcie w Warszawie.

Doświadczenie pedagogiczne zdobywała od 2012r.  pracując na stanowisku nauczyciela w placówkach oświatowych. Cały czas poszerzając wiedzę z zakresu wspierania rozwoju dziecka na licznych kursach i szkoleniach.

Do pracy z dzieckiem podchodzi z pasją i zaangażowaniem. Ważne jest dla niej indywidualne podejście do każdego dziecka, dostosowanie swojego działania do jego potrzeb, wyrównywanie i kompensacja braków, ale także aktywizacja i wzmacnianie niezaburzonych funkcji, odkrywanie i rozwijanie zdolności i wiary we własne możliwości.    

 „W pracy z dziećmi często kieruję się sentencją Marii Montesori:   Niech dzieci będą wolne. Zachęcaj ich do biegania na zewnątrz, gdy pada deszcz. Niech zdejmą buty, gdy znajdą kałużę wody. A gdy trawa łąk będzie mokra od rosy, niech biegną po niej i depczą ją bosymi stopami. Niech odpoczywają spokojnie, gdy drzewo zaprasza ich do spania w swoim cieniu. Niech krzyczą i śmieją się, gdy słońce obudzi ich rano.

Kontakt

11 + 15 =