Warsztaty i szkolenia

Terapia ręki – jako forma wspomagania nauki pisania i uczenia się u dzieci w okresie wczesnoszkolnym

Zarys szkolenia

Warsztaty dla rodziców, pedagogów, psychologów, nauczycieli, wzbogacające wiedzę na temat trudności grafomotorycznych dzieci. Uczestnicy poznają zagadnienia dotyczące rozwoju motorycznego dziecka z ukierunkowaniem na rozwój małej motoryki, jak również nauki pisania. Przedstawione zostaną główne przyczyny trudności grafomotorycznych, jak również sposoby ich rozwiązywania. Uczestnicy warsztatów otrzymają gotową bazę ćwiczeń, które pomogą w lepszym przygotowaniu dzieci do nauki szkolnej, głównie pod kątem pisania.

Szczegóły

Czas trwania: 6 h, w godz. 10:00 – 16:00

Ilość uczestników: 10 osób

Koszt: cena za szkolenie 250 zł od osoby

Miejsce szkolenia: szkolenie prowadzone jest w Centrum Terapii Integracji Sensorycznej ,,Niedźwiadek”, ul. Kryniczna 33 (Sławinek), Lublin

Terminy szkolenia: Najbliższy termin szkolenia wkrótce.

Zapisy: machowski.si@gmail.com lub przez formularz dostępny na stronie w zakładce ,,Kontakt”

* istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia na terenie innej placówki; wszelkie szczegóły ustalane są indywidualnie do potrzeb placówki zamawiającej szkolenie

Zabawy i ćwiczenia ruchowe dla dzieci, stymulujące funkcje poznawcze, niezbędne w nabywaniu nowych umiejętności przedszkolnych i szkolnych

Zarys szkolenia

Warsztaty dla rodziców, pedagogów, psychologów, nauczycieli, wzbogacające wiedzę na temat trudności dzieci w koncentracji uwagi zarówno podczas pracy stolikowej, pracy logopedycznej, jak również podczas nauki wczesnoszkolnej i szkolnej oraz zajęć ruchowych w grupie, wynikające z ich stanu pobudzenia, z potrzeby szukania ruchu (wiercenie się, bieganie po sali). Przedstawione zostaną główne przyczyny zachowań dzieci, uniemożliwiające im wykonywanie ,,statycznych” zadań, zwłaszcza w grupie. Uczestnicy warsztatów nauczą się, jak w łatwy sposób zmniejszyć poziom pobudzenia dziecka, a tym samym wyciszyć jego system nerwowy i przygotować go do pracy, wymagającej od niego koncentracji uwagi. Na warsztatach zostaną przedstawione różne sposoby radzenia sobie z dzieckiem nadmiernie szukającym ruchu, jak również z dzieckiem, u którego obserwujemy różnego rodzaju nadwrażliwości (dotyk, słuch, węch, itp.). Zostanie również zaprezentowany masaż Wilbarger, stosowany u dzieci z wymienionymi trudnościami.

Szczegóły

Czas trwania: 6 h, w godz. 10:00 – 16:00

Ilość uczestników: 10 osób

Koszt: cena za szkolenie 250 zł od osoby

Miejsce szkolenia: szkolenie prowadzone jest w Centrum Terapii Integracji Sensorycznej ,,Niedźwiadek”, ul. Kryniczna 33 (Sławinek), Lublin

Terminy szkolenia: Termin szkolenia wkrótce

Zapisy: machowski.si@gmail.com lub przez formularz dostępny na stronie w zakładce ,,Kontakt”

* istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia na terenie innej placówki; wszelkie szczegóły ustalane są indywidualnie do potrzeb placówki zamawiającej szkolenie

Techniki wyciszające – jako forma wspomagania dziecka nadruchliwego lub nadwrażliwego

 

Zarys szkolenia

Warsztaty dla rodziców, pedagogów, psychologów, nauczycieli, wzbogacające wiedzę na temat trudności dzieci w koncentracji uwagi zarówno podczas pracy stolikowej, pracy logopedycznej, jak również podczas nauki wczesnoszkolnej i szkolnej oraz zajęć ruchowych w grupie, wynikające z ich stanu pobudzenia, z potrzeby szukania ruchu (wiercenie się, bieganie po sali). Przedstawione zostaną główne przyczyny zachowań dzieci, uniemożliwiające im wykonywanie ,,statycznych” zadań, zwłaszcza w grupie. Uczestnicy warsztatów nauczą się, jak w łatwy sposób zmniejszyć poziom pobudzenia dziecka, a tym samym wyciszyć jego system nerwowy i przygotować go do pracy, wymagającej od niego koncentracji uwagi. Na warsztatach zostaną przedstawione różne sposoby radzenia sobie z dzieckiem nadmiernie szukającym ruchu, jak również z dzieckiem, u którego obserwujemy różnego rodzaju nadwrażliwości (dotyk, słuch, węch, itp.). Zostanie również zaprezentowany masaż Wilbarger, stosowany u dzieci z wymienionymi trudnościami.

Szczegóły

Czas trwania: 6 h, w godz. 10:00 – 16:00

Ilość uczestników: 10 osób

Koszt: cena za szkolenie 250 zł od osoby

Miejsce szkolenia: szkolenie prowadzone jest w Centrum Terapii Integracji Sensorycznej ,,Niedźwiadek”, ul. Kryniczna 33 (Sławinek), Lublin

Terminy szkolenia: Termin szkolenia wkrótce

Zapisy: machowski.si@gmail.com lub przez formularz dostępny na stronie w zakładce ,,Kontakt”

* istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia na terenie innej placówki; wszelkie szczegóły ustalane są indywidualnie do potrzeb placówki zamawiającej szkolenie

Kontakt

7 + 6 =