Strona główna | Kontakt

Warsztaty

Terapia ręki – jako forma wspomagania nauki pisania i uczenia się u dzieci w okresie wczesnoszkolnym

 

Zarys szkolenia: Warsztaty dla rodziców, pedagogów, psychologów, nauczycieli, wzbogacające wiedzę na temat trudności grafomotorycznych dzieci. Uczestnicy poznają zagadnienia dotyczące rozwoju motorycznego dziecka z ukierunkowaniem na rozwój małej motoryki, jak również nauki pisania. Przedstawione zostaną główne przyczyny trudności grafomotorycznych, jak również sposoby ich rozwiązywania. Uczestnicy warsztatów otrzymają gotową bazę ćwiczeń, które pomogą w lepszym przygotowaniu dzieci do nauki szkolnej, głównie pod kątem pisania.

Czas trwania: 6 h, w godz. 10:00 – 16:00

Ilość uczestników: 10 osób

Koszt: cena za szkolenie 250 zł od osoby

Miejsce szkolenia: szkolenie prowadzone jest w Centrum Terapii Integracji Sensorycznej ,,Niedźwiadek”, ul. Kryniczna 33 (Sławinek), Lublin

Terminy szkolenia:

17.11.2019 - lista otwarta

Zapisy: machowski.si@gmail.com lub przez formularz dostępny na stronie w zakładce ,,Kontakt”

* istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia na terenie innej placówki; wszelkie szczegóły ustalane są indywidualnie do potrzeb placówki zamawiającej szkolenie

 

 

Techniki wyciszające – jako forma wspomagania dziecka nadruchliwego lub nadwrażliwego

 

Zarys szkolenia: Warsztaty dla rodziców, pedagogów, psychologów, nauczycieli, wzbogacające wiedzę na temat trudności dzieci w koncentracji uwagi zarówno podczas pracy stolikowej, pracy logopedycznej, jak również podczas nauki wczesnoszkolnej i szkolnej oraz zajęć ruchowych w grupie, wynikające z ich stanu pobudzenia, z potrzeby szukania ruchu (wiercenie się, bieganie po sali). Przedstawione zostaną główne przyczyny zachowań dzieci, uniemożliwiające im wykonywanie ,,statycznych” zadań, zwłaszcza w grupie. Uczestnicy warsztatów nauczą się, jak w łatwy sposób zmniejszyć poziom pobudzenia dziecka, a tym samym wyciszyć jego system nerwowy i przygotować go do pracy, wymagającej od niego koncentracji uwagi. Na warsztatach zostaną przedstawione różne sposoby radzenia sobie z dzieckiem nadmiernie szukającym ruchu, jak również z dzieckiem, u którego obserwujemy różnego rodzaju nadwrażliwości (dotyk, słuch, węch, itp.). Zostanie również zaprezentowany masaż Wilbarger, stosowany u dzieci z wymienionymi trudnościami.

Czas trwania: 6 h, w godz. 10:00 – 16:00

Ilość uczestników: 10 osób

Koszt: cena za szkolenie 250 zł od osoby

Miejsce szkolenia: szkolenie prowadzone jest w Centrum Terapii Integracji Sensorycznej ,,Niedźwiadek”, ul. Kryniczna 33 (Sławinek), Lublin

Terminy szkolenia:

6.10. 2019 - lista otwarta

Zapisy: machowski.si@gmail.com lub przez formularz dostępny na stronie w zakładce ,,Kontakt”

* istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia na terenie innej placówki; wszelkie szczegóły ustalane są indywidualnie do potrzeb placówki zamawiającej szkolenie

 

 

Zabawy i ćwiczenia ruchowe dla dzieci, stymulujące funkcje poznawcze, niezbędne w nabywaniu nowych umiejętności przedszkolnych i szkolnych

 

Zarys szkolenia: Warsztaty przeznaczone są dla rodziców, pedagogów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Wzbogacają ich wiedzę na temat szeroko pojętego procesu uczenia się u dzieci. Uczestnicy poznają zagadnienia związane z kluczowymi elementami procesu uczenia się, tj. pamięć wzrokowa, pamięć słuchowa, szybkość spostrzegania, analiza i synteza wzrokowa, itp. opierając te procesy na podstawach integracji sensorycznej (stymulacja systemu przedsionkowego i czuciowego). Poznają mechanizmy mózgowe biorące udział w tych procesach. Nauczą się, jak poprzez zabawę i ćwiczenia ruchowe stymulować rozwój poznawczy dzieci, przygotowując ich do nauki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Dowiedzą się, jak efektywnie uczyć nowych umiejętności (czytania, liczenia, itp.) swoje dzieci, monitorując jednocześnie poziom ich pobudzenia, poziom koncentracji uwagi i motywację. Zajęcia nie są prowadzone przy stoliku, lecz w ruchu i zabawie, co dodatkowo wzmacnia procesy motywacyjne u dzieci.

Czas trwania: 6 h, w godz. 10:00 – 16:00

Ilość uczestników: 10 osób

Koszt: cena za szkolenie 250 zł od osoby

Miejsce szkolenia: szkolenie prowadzone jest w Centrum Terapii Integracji Sensorycznej ,,Niedźwiadek”, ul. Kryniczna 33 (Sławinek), Lublin

Terminy szkolenia:

22.04.2018 - brak miejsc

Zapisy: machowski.si@gmail.com lub przez formularz dostępny na stronie w zakładce ,,Kontakt”

* istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia na terenie innej placówki; wszelkie szczegóły ustalane są indywidualnie do potrzeb placówki zamawiającej szkolenie