Strona główna | Kontakt

Terapia SI

W ramach terapii integracji sensorycznej zakłada się zajęcia indywidualne. Dziecko bierze udział w zabawach ruchowych, dostarczając sobie kontrolowaną przez terapeutę dawkę różnych bodźców zmysłowych, tj. ruchowych, dotykowych, wzrokowych, słuchowych, węchowych. Terapia integracji sensorycznej polega na umiejętnym pobudzaniu i wyciszaniu systemu nerwowego, przy użyciu specjalistycznego sprzętu oraz wykorzystaniu masaży. Z tego względu, że zajęcia mają charakter naukowej zabawy, są bardzo atrakcyjne dla dzieci. Wynikiem terapii jest poprawa pracy układu nerwowego, a tym samym zmniejszenie trudności dziecka. Zajęcia terapeutyczne zazwyczaj odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut. Terapia poprzedzona jest diagnozą, podczas której zostają przeprowadzone testy, obserwacja kliniczna oraz wywiad z rodzicami. Diagnoza pozwala określić ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu poszczególnych systemów zmysłowych, a także nadać kierunek prowadzonych działań terapeutycznych.

Terapia integracji sensorycznej ma na celu poprawę funkcjonowania i zachowania dziecka. Bazuje ona przede wszystkim na ruchu, jako naturalnym sposobie rozwoju. Naturalną formą nauki małego dziecka, jest zabawa. Dzięki niej, dziecko doświadcza wielu naturalnych doznań zmysłowych płynących z otoczenia, w którym przebywa. Prawidłowo rozwijające się dziecko w sposób naturalny i zautomatyzowany nabywa pewne umiejętności, które dają mu podstawę do niezakłóconego funkcjonowania ruchowego, emocjonalnego i społecznego. Dzieci, u których procesy integracji sensorycznej są w jakiś sposób zakłócone, w pełni nie wykorzystują zabawy jako naturalnej formy własnego rozwoju. Wszystkie bodźce, które docierają do nas z otaczającego nas świata, odbierane są przez poszczególne systemy sensoryczne: system przedsionkowy, czuciowy, węchowy, smakowy, wzrokowy, słuchowy. Nieprawidłowo działające zmysły nie pozwalają dziecku na pełne odkrywanie świata, a tym samym na odpowiednią i spójną stymulację systemu nerwowego. Istnieje ryzyko, że rozwój emocjonalny, poznawczy i ruchowy dziecka, będzie przebiegał w sposób nieprawidłowy.