Strona główna | Kontakt

Play Attention

Play Attention Learning System zachęca do ćwiczenia w zakresie podstawowych umiejętności poznawczych. Dzięki temu w relatywnie krótkim czasie mózg na nowo uczy się jasnego myślenia, kontroli własnych emocji i stanu pobudzenia, koncentrowania się oraz utrzymywania uwagi przez dłuższy czas na określonym zadaniu.

Osoby mające problemy z koncentracją, skupianiem się na długotrwałych czynnościach potrafią godzinami utrzymywać uwagę na grach wideo o wysokim poziomie stymulacji, jednocześnie tak proste zadania jak czytanie ze zrozumieniem, uważne słuchanie innych, pisanie, często są dla nich niewykonalne.

Użytkownik niniejszej technologii wykonuje serię ćwiczeń podobnych do gier komputerowych, które kontrolowane są przy pomocy umysłu. System Play Attention wykorzystuje opaskę na rękę z wbudowanymi czujnikami, które rejestrują wskaźniki fizjologiczne, świadczące o aktywności autonomicznego układu nerwowego (galwaniczna reakcja skóry, tętno, ciśnienie, itp.). Autonomiczny układ nerwowy ma duże znaczenie w radzeniu sobie ze stresem, emocjami, wpływa też znacząco na stan koncentracji uwagi oraz różnego rodzaju procesy poznawcze. Zarejestrowane wskaźniki fizjologiczne, przesyłane są bezprzewodowo do modułu połączonego z komputerem. Dzięki temu, osoba otrzymuje natychmiastową informację na temat swoich wyników. 

Użytkownik otrzymuje natychmiastowe informacje zwrotne dotyczące

  • pozytywnych zmian w zakresie koncentracji,
  • rozwijania pamięci,
  • szybkości spostrzegania,
  • analizy i syntezy wrażeń wzrokowych,
  • umiejętności doprowadzania zadań do końca,
  • ignorowania bodźców rozpraszających,
  • kontroli własnych emocji i stanu pobudzenia.

 

Często w krótkim czasie, zachowanie użytkownika systemu może zostać zmodyfikowane tak, by obniżyć lub wyeliminować tendencję do nadpobudliwości ruchowej, impulsywności, rozpraszania się, itp. Dzięki temu poprawie ulega umiejętność skupienia się na zadaniach, także tych z ograniczeniem czasowym, rozumienie instrukcji, pamięć i inne funkcje poznawcze.