Strona główna | Kontakt

Dla kogo

Jeśli twoje dziecko:

  • odrabia pracę domową przez kilka godzin, a powinno zrobić to w 10 minut,
  • czyta opowiadanie, ale nie potrafi powiedzieć, o czym ono jest,
  • nie potrafi usiedzieć w jednym miejscu więcej niż kilka sekund,
  • jest określane jako „niewyuczalne”, choć wykazuje wysoki iloraz inteligencji,
  • potrafi godzinami grać w gry komputerowe bez przerwy, ale nie potrafi podtrzymać rozmowy,

to Play Attention Learning System pomoże mu w pracy, w zetknięciu się ze spotykającymi go trudnościami.

 

Jeśli jesteś człowiekiem dorosłym, który:

  • często gubi rzeczy,
  • angażuje się w liczne projekty, ale nie potrafi doprowadzić ich do końca,
  • jest niezorganizowany,
  • ma nagłe wybuchy gniewu,

to Play Attention Learning System jest dla Ciebie szansą na poprawę jakości wykonywanych przez Ciebie czynności zawodowych i osobistych, co w rezultacie zaowocuje poczuciem psychicznego komfortu i wzrostem pewności siebie.