Strona główna | Kontakt

Oferta

Zarówno terapia integracji sensorycznej, jak i terapia logopedyczna, poprzedzone są diagnozą, podczas której zostają przeprowadzone testy, obserwacja kliniczna oraz wywiad z rodzicami. Diagnoza pozwala określić nieprawidłowśoci w funkcjonowaniu poszczególnych sfer dziecka, a także nadać kierunek prowadzonych działań terapeutycznych.

 

L.p. Rodzaj zajęć
1

Diagnoza procesów integracji sensorycznej

  • wywiad z rodzicem
  • obserwacja dziecka (ilośc spotkań w zależności od potrzeb dziecka)
  • omówienie diagnozy otrzymanej w formie pisemnej
2 Terapia integracji sensorycznej - 50 minut
3 Terapia ręki - 50 minut
4 Terapia neuroedukacyjna (stymulacja lewej półkuli mózgu, odpowiedzialnej za mowę) - 50 minut
5 Play Attention - 50 minut
6 Trening słuchowy TOMATISA® - Czas doboru stymulacji jest uzależniony od indywidualnych predyspozycji pacjenta.
   

 

Naszym priorytetem jest indywidualne podejście do każdego dziecka, dostrzeżenie jego mocnych stron, docenienie starań, całościowe podejście do jego rozwoju.

Ważne jest dla nas, aby każdy rodzic dziecka, z którym pracujemy, otrzymał jak najbardziej pełną informację na temat zachowania swojego dziecka oraz praktyczne wskazówki jak wykorzystać metodę integracji sensorycznej w życiu codziennym, w naturalnym środowisku dziecka.

 

Zajęcia z wykorzystaniem Play Attention Learning System, odbywają się regularnie dwa razy w tygodniu. Mają charakter zajęć indywidualnych terapeuta – dziecko. Każdy uczestnik zajęć, posiada własny profil osiągnięć, dzięki czemu możemy na bieżąco monitorować postępy naszych podopiecznych. Poziom trudności dobierany jest do potrzeb każdego dziecka z osobna. Czas jednych zajęć to 50 minut.